สำนักหอสมุดกลาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


WE’RE HIRING SULIB TEAM
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจำ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้.

 1. นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  สังกัดงานนโยบายและนวัตกรรม สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
  https://job.su.ac.th/pdf/17_1_1698743564.pdf
 2. นักพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  สังกัดงานบริหารและทรัพยากรองค์การ สำนักงานสำนักหอสมุดกลาง
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
  https://job.su.ac.th/pdf/18_1_1698743845.pdf
 3. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  สังกัดฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดเพชรบุรี
  https://job.su.ac.th/pdf/19_1_1698744238.pdf

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานออนไลน์
ที่เว็บไซต์ https://job.su.ac.th/
โดยศึกษาคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้ที่ https://job.su.ac.th/pdf/manual_v1.pdf
สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
อนึ่งวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จะปิดรับสมัครสอบเวลา 24.00 น.


สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
website : https://lib.su.ac.th
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.