2503 สงครามลับ สงครามลาว

เนื้อหาเรียบเรียงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการทหาร ในช่วง 14 ปี ที่รบกันในลาว เป็นงานสืบค้นคว้าแหวกม่านความลับของทางราชการที่สำคัญ ในทางหนึ่งก็นับเป็น “มาลาเกียรติยศ” น้อมคารวะแต่ “นักรบนิรนาม” ทั้งทหารหาญผู้พลีชีพในสนามรบและผู้ผ่านศึก ในอีกทางหนึ่งก็คือ บทบันทึกของความลับในหน้าประวัติศาสตร์ไทยที่ควรค่าแก่การศึกษายิ่ง

เลขหมู่ : DS555.8 บ63

โดย : บัญชร ชวาลศิลป์

สำนักพิมพ์ : แสงดาว

พิมพ์ปี : 2565

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.