ออกแบบชีวิตด้วยเทคนิคปฏิทิน 100 ปี

ออกแบบชีวิตด้วยเทคนิคปฏิทิน 100 ปี

“5 หัวใจสำคัญของการเขียนปฏิทิน 100 ปี” (หน้า 17)

 

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงตัวตนของตัวเองในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยใช้ปฏิทินมาเป็นสื่อกลางเพื่อให้ผู้อ่านได้มองเห็นเป็นรูปธรรม เริ่มจากสำรวจความต้องการผ่านคำถาม จากนั้นให้เขียนคำตอบ ความคิด และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องลงบนกระดาษโน้ต แล้วแปะลงบนปฏิทิน 100 ปีของตนเอง เพื่อเป็นการเรียนรู้ความต้องการและตัวตนในอดีต รวมไปถึงการเขียนทิศทางความต้องการในการใช้ชีวิตของตนเองในอนาคต

บรรณานุกรม

โอสุมิ, ริกิ. (2566). ออกแบบชีวิตด้วยเทคนิคปฏิทิน 100 ปี(นิพดา เขียวอุไร, ผู้แปล). อมรินทร์ฮาวทู. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2021)

เลขหมู่ : BF637.C5 อ95 2566

โดย : โอสุมิ, ริกิ

แปลจาก : Ichido Shika nai jinsei wo "do ikiru Ka" ga wakaru 100-nen calendar

แปลโดย : นิพดา เขียวอุไร

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ฮาวทู

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.