คำสอนศิลป์

รวบรวมคำสอนของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีที่ท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์ และลูกศิษย์แต่ละคนได้ถ่ายทอดถึงคำสอนของท่าน ในหนังสือ “อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์”

เลขหมู่ : NB1023.ศ65 ค65

โดย : วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยศิลป์ พีระศรี

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 2.3]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.