อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (รอบที่2)

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรม “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (d-Saraban)”ให้กับบุคลากร ของสำนักหอสมุดกลาง(รอบที่ 2) วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากรบรรยาย คุณนลินรัตน์ ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกลาง (วิทยากรหลัก) คุณรัตทิกร คงทอง หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง (ผู้ช่วยวิทยากร) และ คุณทัศนีย์ หลีกอาญา นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ กองกลาง(ผู้ช่วยวิทยากร) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น1 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

———————————————————-

✨รับรู้ข่าวสารก่อนใคร แอดไลน์เป็นเพื่อนกับ SULIB ด้านล่างนี้ 👇🏼

Line official : https://bit.ly/3MGwGds

FB : https://www.facebook.com/suclibfan/

website : https://lib.su.ac.th

Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.