พิธีเปิดงานทับแก้ว Bookfair ครั้งที่ 15

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการงานทับแก้ว Bookfair ครั้งที่15 ดำเนินการจัดงานโดยหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีพิธีเปิดงานทับแก้ว Bookfair วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. กล่าวรายงานการจัดโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดงานทับแก้ว book fair ครั้งที่15 ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 20.30 น. ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การออกร้านจำหน่ายหนังสือ/เสวนานักเขียน/การแสดงดนตรี/การแสดงพื้นบ้าน/เวทีปล่อยของ/คลินิกหนังสือ/กิจกรรมการอบรมอาชีพฯ

ขอบคุณภาพถ่ายจาก หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร (https://shorturl.asia/tHxUj)

รับรู้ข่าวสารก่อนใคร แอดไลน์เป็นเพื่อนกับ SULIB ด้านล่างนี้
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
website : https://lib.su.ac.th
Tel : 034-255-806

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.