นโยบายการใช้คุกกี้

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า สำนักหอสมุดกลาง) ให้บริการเว็บไซต์ lib.su.ac.th ซึ่งมีการเรียกใช้งานคุกกี้ (Cookie) เพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์โดยผู้ใช้งาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนระบบการทำงานของเว็บไซต์และเพื่อประมวลผลสถิติการเข้าใช้งานสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้จากเว็บไซต์ www.allaboutcookies.org

ข้อตกลงการใช้บริการ

ท่านรับทราบว่าเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางมีการใช้งานคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการส่วนต่าง ๆ และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย หากปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการที่เป็นสาระสำคัญของสำนักหอสมุดกลางได้ เว็บไซต์ใช้คุกกี้สำหรับประมวลผลสถิติและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ทำให้สำนักหอสมุดกลางทราบถึงปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้งานแบบไม่สามารถระบุตัวตนที่จำเป็นต่อการนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ทำให้ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ เนื่องจากสำนักหอสมุดกลางไม่สามารถประมวลผลสถิติเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการได้

การปฏิเสธการใช้งานคุกกี้

ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ตามความประสงค์ โดยสามารถตั้งค่าได้จากเว็บบราวเซอร์ของท่าน ทั้งนี้โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางหรืออาจทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้เป็นปกติ

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ของเว็บไซต์ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมและความรับผิดชอบของสำนักหอสมุดกลาง ท่านควรศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์นั้น ๆ

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ โดยสำนักหอสมุดกลาง จะแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงผ่านเว็บไซต์นี้ ดังนั้น แนะนำว่าควรตรวจสอบประกาศเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดและข้อตกลงการใช้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลง

การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สอบถาม หรือ เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ได้ที่

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-255-806 โทรสาร 034-270-607
Facebook: สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร