LINE_ALBUM__อ่านหน่อยดุ๊_240501_1

Green home : บ้านเย็น โลกไม่ร้อน

Green home : บ้านเย็น โลกไม่ร้อน

“เมื่อนำต้นไม้มาปลูก สร้างเป็นผนังธรรมชาติปกคลุมอาคาร ก็จะช่วยลดรังสีความร้อนได้มากและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี
ทำให้อาคารไม่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมและความร้อนภายนอกโดยตรงอุณหภูมิภายในอาคารลดลงอากาศสดชื้น
แถมยังทำให้มีสีสันสดใส มองเห็นต้นไม้ก็ผ่อนคลายและสบายตา” บทสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งของ รองศาสตราจารย์พาสินี สุนากร ที่ได้พูดเกี่ยวกับตึกมีชีวิตไว้ในหน้า 178
Green Home บ้านเย็น โลกไม่ร้อนเป็นหนังสือที่จะทำให้คุณเห็นแนวคิดการสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับมนุษย์
ผ่านบทสนทนาและไอเดียจากสถาปนิกหลายท่านที่อาจทำให้คุณได้ไอเดียสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
บรรณานุกรม
บ้านเย็นโลกไม่ร้อน. (2550). บ้านและสวน
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน
ปีพิมพ์ : 2551
เลขหมู่ : NA2542.36 .บ64 2551
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.