เมื่อเจ้าชายน้อยเดินทางมา “ทับแก้ว”⭐️

“80 ปี การเดินทางของวรรณกรรมเจ้าชายน้อย (Le Petit Prince)”
: เมื่อเจ้าชายน้อยเดินทางมา “ทับแก้ว” ⭐️

💫 ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน “80 ปี การเดินทางของวรรณกรรมเจ้าชายน้อย (Le Petit Prince)” : เมื่อเจ้าชายน้อยเดินทางมา “ทับแก้ว” ⭐️

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดงาน ในงาน “80 ปี การเดินทางของวรรณกรรมเจ้าชายน้อย (Le Petit Prince)” (วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2567) โดยมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา พิธีเปิดเริ่มด้วยการเล่าเรื่อง “เมื่อเจ้าชายน้อยมาทับแก้ว” (ภาษาฝรั่งเศส-ไทย) โดย นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (นางสาวพงศ์สุภา พรอมตตระกูล) ตามด้วยการมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดภาพวาดดิจิทัล ในหัวข้อ “เมื่อเจ้าชายน้อยเดินทางมาทับแก้ว” พร้อมด้วยรางวัลชมเชย และรางวัล Popular Vote สำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทพล จั่นเงิน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้กล่าวรายงาน 

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา “80 ปี การเดินทางของวรรณกรรมเจ้าชายน้อย (Le Petit Prince)” โดยนักสะสมหนังสือเจ้าชายน้อย (คุณสุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ) ร่วมด้วยอาจารย์และนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ, อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์ และนายธีรภัทร วุฒิพานิช) และรองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา วิวัฒน์ศร ตามด้วยการเล่านิทาน “เจ้าชายน้อย (Le Petit Prince)” และการแสดงเพลงพื้นบ้าน (ฉ่อย) โดย นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ 

🌠 นิทรรศการ “80 ปี การเดินทางของวรรณกรรมเจ้าชายน้อย (Le Petit Prince)”

📷 กิจกรรม Photo Shoot Frame with Le Petit Prince in SUS06 Planet

🎨 กิจกรรม Drawing Roll Paper : Le Petit Prince in Tubkeaw

📒 กิจกรรม D.I.Y. สมุดทำมือ

🔍 กิจกรรม คุณเป็นตัวละครใดในเจ้าชายน้อย ?

⭐️ สามารถมาร่วมกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทาง “เมื่อเจ้าชายน้อยเดินทางมาทับแก้ว” ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม กันนะคะ 

แล้วพบกันที่ 💫⭐️SUS06 Planet 🪐 ค่า

 

#SULIB

#SUSLIB

#เจ้าชายน้อย

#LePetitPrince

#Tiktokพี่พร้อม

#เมื่อเจ้าชายน้อยเดินทางมาทับแก้ว

#บริการหอสมุดbyพี่พร้อม

#หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.