เพิ่มหัวเรื่อง (38)

เวลาทำการฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

วันเวลาทำการฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เปิดภาคเรียน
Mon-Fri   8.30 am – 7.30 Pm
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 -19.30 น.
Sat-Sun 10.00 am. – 6 pm
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

ปิดภาคการศึกษา
Mon-Fri   8.30 am – 4.30 Pm
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
Sat-Sun  Closed
วันเสาร์-วันอาทิตย์   ปิดบริการ

ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ Closed on Public Holidays

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.