ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

  1. นางสาวมาฆพร สอนจันทร์ (แสนนาน)
    ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  2. นางสาวอัญชิษฐา พินศิริ (ไอติม)
    ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
    สังกัด ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.