w1200 (2)

เจ้าชายน้อย #5

เจ้าชายน้อยอองตวน เดอ แซงเตก-ซูเปรี / รหัสเรียกหนังสือ xxxxx “เจ้าชายน้อย : the little prince” หรือชื่อดั้งเดิมคือ le petit prince เขียนโดย Antoine de Saint-Exupéry นักเขียนชาวฝรั่งเศส แปลโดย อริยา ไพฑูรย์  ส่วนตัวได้รู้จักหนังสื ...

w1200 (2)

เจ้าชายน้อย

เจ้าชายน้อยอองตวน เดอ แซงเตก-ซูเปรี / รหัสเรียกหนังสือ xxxxx “เจ้าชายน้อย : the little prince” หรือชื่อดั้งเดิมคือ le petit prince เขียนโดย Antoine de Saint-Exupéry นักเขียนชาวฝรั่งเศส แปลโดย อริยา ไพฑูรย์  ส่วนตัวได้รู้จักหนังสื ...