ปกรายงานbookfair

ทับแก้วบุ๊คแฟร์ : มหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15

Project Name ชื่อโครงการ ทับแก้วบุ๊คแฟร์ : มหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดโครงการ "ทับแก้วบุ๊คแฟร์ : มหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15" ระหว่างวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ

recoverLA66

โครงการเปิดบ้าน “พี่พร้อม” 2566 : Love at first sight

Project Name ชื่อโครงการ โครงการเปิดบ้าน "พี่พร้อม" : Love at First Sightภาคการศึกษาที่ 1/2566 โครงการเปิดบ้าน “พี่พร้อม” หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ : Love at First Sight  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 เพ

ปกคาล์รเดอริง

โครงการนิทรรศการเรื่อง คาร์ล เดอห์ริง นักเดินทางและผู้ประสานงานฯ

Project Name ชื่อโครงการ โครงการนิทรรศการเรื่อง “คาร์ล เดอห์ริง นักเดินทางและผู้ประสานงานระหว่างโลกที่หลากหลาย : ภาพสะท้อนผ่านหนังสือ ศิลปะและหัตถศิลป์ในสยาม”ภาคการศึกษาที่ 2/2566 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลป

recoverLA66

กิจกรรม “หนึ่งวัน ใน One Silpakorn” (งานทับแก้ววิชาการ ประจำปี 2566)

Project Name ชื่อโครงการ กิจกรรม "หนึ่งวัน ใน One Silpakorn" (งานทับแก้ววิชาการ ประจำปี 2566)ภาคการศึกษาที่ 1/2566 "หนึ่งวัน ใน One Silpakorn" เป็นกิจกรรมภายใต้ "งานทับแก้ววิชาการ ประจำปี 2566" ซึ่งมหาวิทยาลัยศิ