คุณสุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ นักเขียนอิสระ และ คอลัมนิสต์ ได้อภินันทนาการหนังสือเรื่อง
 “นิวัติทัศนา โกษาปาน: Le Retour De Kosa Pan” และ “ล้นเกล้าพระภูมิบาล โลซานน์รำลึก: Our King in Lauanne” แก่หอสมุดวังท่าพระ

คุณสุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ อภินันทนาการหนังสือแก่หอสมุดวังท่าพระ

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566คุณสุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ นักเขียนอิสระ และ คอลัมนิสต์ ได้อภินันทนาการหนังสือเรื่อง “นิวัติทัศนา โกษาปาน: Le Retour De Kosa Pan” และ “ล้นเกล้าพระภูมิบาล โลซานน์รำลึก: Our King in Lauanne”ผลงานซึ่งคุณสุพจน์เป็นผู้เ