22.06.67

อโยธยาก่อนสุโขทัยต้นกำเนิดอยุธยา

อโยธยาก่อนสุโขทัยต้นกำเนิดอยุธยา

“อโยธยาเป็นเมืองต้นกำเนิดคนไทยที่เป็นบรรพชนคนไทยทุกวันนี้ และอโยธยาเป็นเมืองตั้งต้นประเทศไทย” (หน้า 15)

อโยธยาเป็นเมืองเก่าของอยุธยา ตัวเมืองอโยธยามีคูน้ำแสดงผังรูปสี่เหลี่ยม อยู่ทางสถานีรถไฟอยุธยาซึ่งเป็นที่รับรู้ทั่วไปในหมู่เจ้านาย, ขุนนาง, ข้าราชการแผ่นดินสยามราว 117 ปีมาแล้ว พบหลักฐานในพระราชดำรัส ร.5 เปิดโบราณคดีสโมสรที่พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2450

บรรณานุกรม

รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล. (2567). อโยธยาก่อนสุโขทัยต้นกำเนิดอยุธยา. มติชน.

เลขหมู่ : DS578 ร72

โดย : รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

สำนักพิมพ์ : มติชน

พิมพ์ปี : 2567

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.