19.6.67

เราคือภูมิอากาศ : ภารกิจกู้โลกเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อเช้า

เราคือภูมิอากาศ : ภารกิจกู้โลกเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อเช้า

“หากประวัติศาสตร์มนุษย์ยาวนานหนึ่งวัน เราก็เป็นนักล่าสัตว์หาของป่าจนถึงอีกสิบนาทีจะเที่ยงคืน” (หน้า 81)

วิกฤติโลกร้อนที่เรากำลังเจออยู่ เกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่คาดไม่ถึง นั่นคือ การทำปศุสัตว์ซึ่งปล่อยค่าเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 51% การบริโภคเนื้อสัตว์มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น ซึ่งในเล่มนี้จะช่วยให้เห็นภาพว่าการดำเนินชีวิตในแบบที่เป็นอยู่มันทำลายบ้าน (โลก) ของเรามากมายเพียงใด

บรรณานุกรม

โฟเออร์, โจนาธาน ซาฟราน. (2563). เราคือภูมิอากาศ : ภารกิจกู้โลกเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อเช้า (พลอยแสง เอกญาติ, ผู้แปล). (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2019)

เลขหมู่ : SF140.C57 ฟ95

โดย : โฟเออร์, โจนาธาน ซาฟราน

พิมพ์ปี : 2563

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.