55555555

“หยดที่จางหายของฤดูฝน”

ศิลปะศิลปากร: “หยดที่จางหายของฤดูฝน”

“หยดที่จางหายของฤดูฝน” เป็นผลงาน ปิยะพงษ์ ภูมิไธสง ประเภทภาพพิมพ์ ขนาด 127 x 119 cm. ใช้เทคนิค ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ จากใบชา คราม น้ำผึ้ง กล่องไม้ และข้อมูลการทำงาน ได้รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) ในงานนิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ศิลปินได้บอกเล่าแนวคิดของผลงานชิ้นนี้ไว้ว่า

“การสร้างฟาร์มโซลาร์เซลล์บนพื้นที่ 2,500 ไร่ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รอบพื้นที่ไร่ของข้าพเจ้า ถึงแม้จะเป็นเพียงผืนป่าเล็ก ๆ แต่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่ส่งผลกระทบต่อผืนป่า ที่ข้าพเจ้าประสบอยู่ในขณะนี้ พืชหลายชนิดเริ่มล้มตาย และกำลังสูญพันธุ์ไปจากผืนป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ ประเด็นสำคัญเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงต่าง ๆ ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ส่งผลให้วงจรของฝนเกิดอุปสรรค และปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น ฝนตกน้อยกว่าปกติ ปริมาณฝนตกน้อยลง เกิดฝนทิ้งช่วงอย่างรุนแรงทำให้เกิดภัยแล้ง ความชุ่มชื้นของผืนดินและอากาศ ฝนกำลังจางหายไปอย่างน่าใจหาย ผลงาน “หยดที่จางหายของฤดูฝน” กระบวนการสร้างภาพพิมพ์สีธรรมชาติชิ้นนี้ เป็นภาพสะท้อนเพื่อตอกย้ำ เตือนสติ ให้มนุษย์ได้ตื่นรู้ถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และหันกลับมาช่วยกันดูแลการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างทะนุถนอม เพื่อให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและผืนป่าผืนโลกนี้ ได้อยู่ควบคู่กับมนุษยชาติบนผืนโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน”

ผลงานชิ้นนี้จัดเก็บไว้ที่ คลังสะสมศิลปกรรม เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้สะสมผลงานศิลปกรรมที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมระดับชาติ ประกอบด้วย การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ และการประกวดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ผลงานดังกล่าวดูแลและเก็บรักษาโดยหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมาได้จัดทำเป็น “คลังสะสมศิลปกรรม” ในลักษณะของฐานข้อมูลเพื่อให้บริการออนไลน์ที่ http://www.resource.lib.su.ac.th/awardsu

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.