16.6.67

ส่องผ่านเพดานแก้ว : ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ส่องผ่านเพดานแก้ว : ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

“ในอดีตสังคมมักมองว่าเพศหญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ ขาดความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ ไม่เหมาะสมจะเป็นผู้นำทั้งในบ้านและนอกบ้าน” (หน้า 138)

งานศึกษาผู้บริหารหญิงเป็นเสมือนภาพสะท้อนปัญหาด้านหนึ่งในสังคมสูงวัยระดับสุดยอด เป็นปัญหาสำคัญที่ผู้กำหนดนโยบายและสังคมต้องตระหนัก แม้หญิงไทย ไม่อาจทลายกำแพงเพื่อให้เท่าเทียมกับผู้ชายได้หมด แต่หากสังคมช่วยกันส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ก็น่าจะกะเทาะให้เกิดรอยร้าวพอที่จะส่องแสงผ่านเพดานแก้ว ซึ่งจะช่วยสร้างให้สังคมไทยเข้มแข็งได้

บรรณานุกรม

เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ). (2564). ส่องผ่านเพดานแก้ว : ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ. สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เลขหมู่ : HD6054.2.ท9 น73

โดย : เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)

สำนักพิมพ์ : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิมพ์ปี : 2564

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.