13.6.67

สุขได้แม้ไม่สมบูรณ์แบบ : คู่มือสร้างความสุขในวันที่ชีวิตไม่เพอร์เฟกต์

สุขได้แม้ไม่สมบูรณ์แบบ : คู่มือสร้างความสุขในวันที่ชีวิตไม่เพอร์เฟกต์

“ทุกสาเหตุล้วนมีต้นตอมาจากความกลัว ความกังวล ความทุกข์ และความมั่นใจแบบผิด ๆ ว่าคุณค่าของคนเราควรตัดสินจากอะไร” (หน้า 23)

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อความสมบูรณ์แบบกัน และอธิบายการยึดติดความสมบูรณ์แบบส่งผลเสียต่อชีวิตอย่างไร

 

บรรณานุกรม

ซาฮาเรียเดส, ดามอน. (2567). สุขได้แม้ไม่สมบูรณ์แบบ : คู่มือสร้างความสุขในวันที่ชีวิตไม่เพอร์เฟกต์ (ปฏิภาณ กุลวพันธ์, ผู้แปล). ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2017)

เลขหมู่ : BF698.35.P47 ซ65

โดย : ซาฮาเรียเดส, ดามอน

สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์

พิมพ์ปี : 2567

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.