8.6.67

มานุษยวิทยามหาสมุทร : ชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยเทคโนโลยี สปีชีส์ วัตถุ และเรื่องเล่าใต้ท้องทะเล

มานุษยวิทยามหาสมุทร : ชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยเทคโนโลยี สปีชีส์ วัตถุ และเรื่องเล่าใต้ท้องทะเล

“ชุมชนทางทะเลจำนวนมาก พยายามในการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศที่เขาพึ่งพา” (หน้า 23)

ท่ามกลางโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้ หนึ่งในพื้นที่ที่จะทำให้มนุษย์อย่างเรารู้สึกเปราะบางได้มากที่สุด ก็คือใต้ท้องทะเล

บรรณานุกรม

จักรกริช สังขมณี. (2567). มานุษยวิทยามหาสมุทร : ชาติพันธุ์วรรณนาว่าด้วยเทคโนโลยี สปีชีส์ วัตถุ และเรื่องเล่าใต้ท้องทะเล. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

เลขหมู่ : GF41 จ62

โดย : จักรกริช สังขมณี

สำนักพิมพ์ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

พิมพ์ปี : 2567

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.