6.6.67

ฟังสร้างสุข

ฟังสร้างสุข

“แล้วเราจะเริ่มพบว่า การฟังที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเสียงในใจเราสงบ” (หน้า 75)

การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นทักษะการฟังที่เราต้องพยายามก้าวข้ามเสียงตัดสินเล็ก ๆ ในหัวของเรา เราจะฟังอย่างไม่สอดแทรก และไม่เอาความรู้สึกตัวเองเป็นหลัก เพื่อให้เราฟังคนตรงหน้าอย่างแท้จริง

บรรณานุกรม

เพ็ญจุรี วีระธนาบุตร. (2562). ฟังสร้างสุข. SOOK.

เลขหมู่ : BF323.L5 พ72 2562

โดย : เพ็ญจุรี วีระธนาบุตร

สำนักพิมพ์ : SOOK

พิมพ์ปี : 2562

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.