ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรม iThenticate

✅ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรม iThenticate

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทดลองใช้งานโปรแกรมสำหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ : iThenticate plagiarism detection (ครอบคลุมผลงานวิชาการจาก Crossref, Crossref Posted Content, Internet, Submitted Works, Publications)

📍ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2567

📝สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานโปรแกรม iThenticate ได้ที่ https://forms.gle/XAPchkqDcU2FU4UZ8/

📋ดูเอกสารการใช้งานโปรแกรม : https://cdn2.me-qr.com/pdf/22408646.pdf

📧สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : sus.ref2011@gmail.com

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ “พี่พร้อม” ได้ที่
Email : sus.ref2011@gmail.com
Website : http://www.snc.lib.su.ac.th
Facebook Fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
Instagram : suslibrary
X : suslibrary
Tiktok : suslibrary
Tel : 081-3272881

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.