15.05.67

มากไปไม่ยั่งยืน

มากไปไม่ยั่งยืน

“ชะตากรรมได้นำคุณและฉันมาอยู่ตรงทางแยกแห่งประวัติศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม” (หน้า 134)

หนังสือที่พูดถึงโลกร้อนได้แปลกใหม่ที่สุด นักเขียนย้อนไปถึงอารยธรรมเมโปเตเมีย ทุ่งข้าวโพดอันไพศาล ขยะที่เราทิ้ง ปลาที่เรากิน พลังงานที่เราใช้ และอีกมากมาย

บรรณานุกรม

จาห์เรน, โฮป. (2563.) มากไปไม่ยั่งยืน (เขมลักขณ์ ดีประวัติ, ผู้แปล). อมรินทร์ฮาวทู.

เลขหมู่ : QC903 จ65

โดย : จาห์เรน, โฮป

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ฮาวทู

พิมพ์ปี : 2563

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.