กายวิภาคบอดี้เวท : การออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อด้วยน้ำหนักตัว

กายวิภาคบอดี้เวท : การออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อด้วยน้ำหนักตัว

“สิ่งสำคัญคือคุณต้องออกกำลังกายท่าต่าง ๆ ให้ดีที่สุด และทำให้เป็นกิจวัตรอย่างสมดุล” (หน้า 15)
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มกล้ามเนื้อภายในร่างกายมนุษย์ และทราบถึงการออกกำลังกายหลากหลายท่า ที่จะบริหารรูปแบบการเคลื่อนไหวแต่ละรูปแบบและกล้ามเนื้อแต่ละมัด

บรรณานุกรม

คอนเทรราส, เบรต. (2564). กายวิภาคบอดี้เวท : การออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อด้วยน้ำหนักตัว (จารวี นิพนธ์กิจ, ผู้แปล). แอร์โรว์. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2014)

เลขหมู่ : GV546.5 ค53

โดย : คอนเทรราส, เบรต

สำนักพิมพ์ : แอร์โรว์

พิมพ์ปี : 2564

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.