ประวัติศาสตร์แปลก ๆ ในสยาม

ประวัติศาสตร์แปลก ๆ ในสยาม

“นับเป็นความแปลกตาที่น่าประทับใจ ที่ได้เห็นพระอารามอันงดงามด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปะที่งดงามกลมกลืน” (หน้า 49)

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวแปลก ๆ จากประวัติศาสตร์ พงศาวดาร ตำนานปรัมปรา คำบอกเล่าที่สืบต่อกันมา ซึ่งเรื่องราวประหลาดและตำนานต่าง ๆ หากศึกษาอย่างถ่องแท้ก็จะกลายเป็นเส้นทางสู่การเปิดเผยความลับของประวัติศาสตร์ได้อีกเส้นทางหนึ่ง

บรรณานุกรม

กิตติ โล่ห์เพชรัตน์. (2565). ประวัติศาสตร์แปลกๆ ในสยาม. ก้าวแรก.

เลขหมู่ : DS571 ป466

โดย : กิตติ โล่ห์เพชรัตน์

สำนักพิมพ์ : ก้าวแรก

พิมพ์ปี : 2565

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.