LINE_ALBUM__อ่านหน่อยดุ๊_240501_2

อะไรทำให้ชีวิตเราดีกว่าเมื่อวาน = The five laws to change the human

อะไรทำให้ชีวิตเราดีกว่าเมื่อวาน = The five laws to change the human

การเติมพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงมี 5 ข้อ
– ใช้สิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์
โดยการหาพื้นที่ให้ตัวเองเพื่อฝึกจิตใจให้สงบและทำในสิ่งที่ชอบ
– เปลี่ยนกรอบความสัมพันธ์
โดยการพึ่งพาคนอื่นให้น้อยลงยอมรับว่าคนเรามีภูมิหลังต่างกันความคิดและความเชื่อต่างกัน จงยอมรับความแตกต่างและส่งพลังงานดี ๆ ให้กับคนรอบข้าง
– ใช้เวลาให้ต่างจากเมื่อวาน
ตะหนักไว้เสมอว่าเราคือผู้ใช้เวลาอย่าให้เวลาใช้เราหาจุดสมดุลของชีวิตให้ได้ ทำตามแผนที่วางไว้ที่สำคัญคือรู้จักปฏิเสธให้เป็น
– อย่าทำลายเกียรติของคำพูด
จงพูดเรื่องจริงเสมอและพูดคำว่าขอบคุณให้เป็นนิสัย
– จงทำลายขอบเขต
เชื่อเสมอว่าความคิดคือต้นทางของการเปลี่ยนแปลงโดยมีความจดจ่อกับสิ่งที่ทำ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และฝึกคิดเชื่อมโยงเพื่อทำลายกรอบความคิดเดิม
เมื่อคุณปรับเปลี่ยนแม้เพียงสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ใน 5 อย่างนี้จะทำให้ชีวิตก้าวสู่วันที่ดีกว่าเดิม
.
บรรณานุกรม
คิม จงวอน. (2566). อะไรทำให้ชีวิตเราดีกว่าเมื่อวาน. อมรินทร์ฮาวทู
เรื่อง : อะไรทำให้ชีวิตเราดีกว่าเมื่อวาน = The five laws to change the human
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ฮาวทู
ปีพิมพ์ : 2566
เลขหมู่ : BF637.C5 ค68 2566
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.