ตลาดภาพยนตร์ไทยในต่างแดน

ตลาดภาพยนตร์ไทยในต่างแดน

“พฤติกรรมของคนเขมร ชอบดูหนังไทยมากที่สุด” (หน้า 63)

เป็นการเผยแพร่ความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยในต่างแดนให้กับคนรุ่นหลังได้รับทราบ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้กำลังกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ห่างไกลจากการรับรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่

บรรณานุกรม

อัญชลี ชัยวรพร. (2566). ตลาดภาพยนตร์ไทยในต่างแดน. วราพร.

เลขหมู่ : PN1993.5.ท9 อ64

โดย : อัญชลี ชัยวรพร

สำนักพิมพ์ : วราพร

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.