พี่พร้อมขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์

พี่พร้อม ขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร บอกรับ : Ep.1

วันนี้ “พี่พร้อม” ขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ เพื่อให้รู้จักและเข้าใช้งานกันนะคะ สำหรับฐานข้อมูลแรกที่จะมาแนะนำกัน เป็นฐานข้อมูลของบริษัท Gale Cengage ซึ่งมีหลายฐานข้อมูล ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งด้านสังคมศาสตร์ การศึกษา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ที่ครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งฐานข้อมูลออนไลน์ของ Gale ที่สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการ มีดังนี้

🔹 Gale Power Search
ช่องทางเพื่อการสืบค้นข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลต่าง ๆ ของ Gale ได้แก่ Gale Academic OneFile Select, Gale OneFile – Fine Arts, Gale OneFile – Science, Gale OneFile – Educator’s Reference Complete, Gale OneFile – Agriculture และ Gale eBooks
🌐 https://link.gale.com/apps/GPS?u=thsu
🔹 Gale Academic OneFile Select
ฐานข้อมูลวารสารสหสาขาวิชา เช่น ศิลปะ วรรณคดี เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ครอบคลุมบทความมากกว่า 79 ล้านรายการ
🌐 https://link.gale.com/apps/EAIM?u=thsu
🔹 Gale OneFile : Fine Arts
ฐานข้อมูลวารสารทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ครอบคลุมบทความที่เกี่ยวข้องมากกว่า 14 ล้านรายการ
🌐 https://link.gale.com/apps/PPFA?u=thsu
🔹 Gale OneFile : Science
ฐานข้อมูลวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมบทความมากกว่า 4 ล้านรายการ
🌐 https://link.gale.com/apps/PPGS?u=thsu
🔹 Gale OneFile : Educator’s Reference Complete
ฐานข้อมูลวารสารทางด้านการศึกษา ครอบคลุมบทความมากกว่า 16 ล้านรายการ
🌐 https://link.gale.com/apps/PROF?u=thsu
🔹 Gale OneFile : Agriculture
ฐานข้อมูลวารสารทางด้านการเกษตร ครอบคลุมบทความมากกว่า 12 ล้านรายการ
🌐 https://link.gale.com/apps/PPAG?u=thsu
🔹 Gale eBooks
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น วรรณกรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย เป็นต้น
🌐 https://www.galepages.com/thsu

นอกจากใช้งานผ่าน Link ข้างต้นแล้ว ยังสามารถใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้ที่ http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/index.php/gale-databases/

📌 หากใช้งานภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถใช้งานได้หลายช่องทาง ดังนี้
1) ติดตั้ง VPN และ Set Proxy
2) ใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ OpenAthen (https://my.openathens.net/)
3) Sign in ด้วย SU Google Account (xxxxx@silpakorn.edu)
4) Sign in ด้วย SU Microsoft Account (xxxxx@su.ac.th)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.