ประเพณีลานนาไทยและพิธีกรรมต่าง ๆ

ประเพณีลานนาไทยและพิธีกรรมต่าง ๆ

“เมื่อถึงเวลาทอดกฐิน สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ วัดใดที่จะมีการทอดกฐิน จะต้องมีธงรูปจระเข้ติดที่หน้าวัด” (หน้า 154)

ประเพณีลานนาไทยและพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นการรวบรวมตำรับตำราที่มีอยู่อย่างมากมายทั่วทั้งลานนา ตามวัดบ้าง ตามสถานที่การศึกษาบ้าง หรือบันทึกจากบทสัมภาษณ์ของปราชญ์พื้นบ้านบ้าง ฯลฯ จากภาษาล้านนาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน นำมาถ่ายทอดให้เป็นภาษาไทยภาคกลางดังที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้

บรรณานุกรม

สงวน โชติสุขรัตน์. (2566). ประเพณีลานนาไทยและพิธีกรรมต่าง ๆ. ศรีปัญญา.

เลขหมู่ : DS588.ห7 ส28 2566

โดย : สงวน โชติสุขรัตน์

สำนักพิมพ์ : ศรีปัญญา

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.