ฟางลี่จือ: นักวิทย์ ปะทะ คอมมิวนิสต์จีน

ฟางลี่จือ: นักวิทย์ ปะทะ คอมมิวนิสต์จีน

“เราไม่ได้เป็นเพียงล้อเล็ก ๆ ที่ไม่สำคัญบนรถศึกขณะที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้า” (หน้า 158)

ฟาง ลี่จือ เป็นนักฟิสิกส์ผู้ฉลาดหลักแหลม เขาจึงได้รับการคัดเลือกขณะเป็นนักศึกษาให้ไปทำงานในโครงการสร้างระเบิดปรมาณูของเหมา เจ๋อตง ต่อมา เขากลายเป็นหนึ่งในบุคคลอายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสถาบันวิทยาศาสตร์จีน เมื่อเขาเริ่มพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน เขาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนอันทรงเกียรติ และลงเอยด้วยการถูกรัฐบาลจีนเนรเทศในท้ายที่สุด

บรรณานุกรม

ฟาง, ลี่จือ. (2566). ฟางลี่จือ: นักวิทย์ ปะทะ คอมมิวนิสต์จีน (อนวัช อรรถจินดา และเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, ผู้แปล). สำนักนิสิตสามย่าน. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2013)

เลขหมู่ : CT1828 ฟ62

โดย : ฟาง, ลี่จือ

สำนักพิมพ์ : สำนักนิสิตสามย่าน

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.