ชุมชนนิเวศวิถี บทเรียนเปลี่ยนชีวิตและโลก

ชุมชนนิเวศวิถี บทเรียนเปลี่ยนชีวิตและโลก

“ธรรมชาติกำลังส่งสารเตือนมนุษย์หลายอย่าง” (หน้า 326)

สำรวจชุมชน 14 แห่งทั่วโลก ทั้งชุมชนทางจิตวิญญาณชุมชนที่เกื้อกูลสายสัมพันธ์ที่ผูกโยงเศรษฐกิจยั่งยืนผ่านหนังสือชุมชนนิเวศวิถีบทเรียนของผู้คน

บรรณานุกรม

ลิตฟิน, คาเรน ที. (2563). ชุมชนนิเวศวิถี บทเรียนเปลี่ยนชีวิตและโลก (ดิสทัต โรจนาลักษณ์, ผู้แปล). อินี่บุ๊คส์. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2019)

เลขหมู่ : HN49.C6 ล63

โดย : ลิตฟิน, คาเรน ที

สำนักพิมพ์ : อินี่บุ๊คส์

พิมพ์ปี : 2563

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.