“พี่พร้อม” บอกข่าวการให้บริการระหว่างวันที่ 1 – 28 เมษายน 2567

“พี่พร้อม” บอกข่าวการให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 – 28 เมษายน 2567

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ขอแจ้งการเปิดบริการระหว่างวันที่ 1 – 28 เมษายน 2567 ดังนี้

💚 หอสมุดฯ เปิดบริการทั้ง 2 อาคาร

🕠 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

🔘 เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์: ปิดบริการ

“พี่พร้อม” ขอแจ้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนเมษายน 2567 ดังนี้

6 เมษายน 2567 (เสาร์) วันจักรี

8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี

12-16 เมษายน 2567 เทศกาลวันสงกรานต์

📦 นอกจากนี้ “พี่พร้อม” ชวนส่งคืนหนังสือ หากหนังสือเกินกำหนดส่ง มีค่าปรับ 3 บาท/เล่ม/วัน (หากไม่นำส่งคืนหรือค้างค่าปรับ จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้)

📌สามารถส่งคืนได้ที่
1) เคาน์เตอร์ยืม-คืน (ในเวลาเปิดบริการ)

2) ตู้รับคืนบริเวณด้านหน้า อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (ตลอดเวลา)

3) ทางไปรษณีย์ ได้ที่…

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (ส่งคืนหนังสือ)

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

💻 หรือหากประสงค์จะใช้หนังสือต่อก็สามารถต่ออายุได้ด้วยตนเองที่ http://library.su.ac.th/patroninfo

📲 สามารถดูภาพประกอบขั้นตอนการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew) เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/…

 ———————————————————-

P’Prompt’s news Between 1-28 April 2024

Sanamchandra Palace Library’s Opening Hours and Closed Dates

💚 Both buildings will be open.

🕠 Monday-Friday: 8.30 A.M.-4.30 P.M.

🔘 Public Holidays and Weekend: closed

The public holiday of April 2024

6 April 2024 (Saturday) Chakri Memorial Day

8 April 2024 Compensation Holiday for Chakri Memorial Day

12-16 April 2024 Songkran Festival Day

📦 The current overdue fine for late returned books is 3 THB per item / per day (the overdue fines will restrict your ability to enroll into courses.).

🔸1) Returning books at the library service counter (during service hours).

🔸2) Using library drop box in the cabinet in front of Sanamchandra Palace Library Building (at all times).

🔸3) Returning books by post to:

Sanamchandra Palace Library (Label: Return books) Central Library, Silpakorn University

6, Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000

💻 To renew it manually by yourself at http://library.su.ac.th/patroninfo

* Online service, including e-books and academic databases, are always available. https://lib.su.ac.th/

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.