431777808_919800449937984_7379152474515212982_n

เริ่มแล้ววว กิจกรรม ยืมไม่อั้น “คืนเปิดเทอม โปรโมชั่นยืมย้าวยาวววว”

เริ่มแล้ววว❗️
กิจกรรม ยืมไม่อั้น “คืนเปิดเทอม โปรโมชั่นยืมย้าวยาวววว”
📌 เริ่มกิจกรรม : 15 มีนาคม 2567
📖 กำหนดส่งคืน : 8 กรกฎาคม 2567
นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งความประสงค์ขอยืมหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้มีสิทธิยืมนักศึกษาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. ยืมได้เฉพาะหนังสือของฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่มีสถานะ ON SHELVES เท่านั้น
3. ยืมได้ไม่จำกัดจำนวนเล่ม
4. เริ่มวันที่ 15 มีนาคม 2567 กำหนดส่งคืน วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
5. หนังสือที่ยืมไปก่อน วันที่ 15 มีนาคม 2567 หากต้องการเข้าร่วมกิจกรรม “ยืมไม่อั้น” ต้องนำมาส่งคืนแล้วยืมใหม่กับเจ้าหน้าที่
6. ไม่มีหนี้สินค้างส่งกับหอสมุดฯทั้ง 3 วิทยาเขต
7. กรณีมีค่าปรับหนังสือเกินกำหนด /หนังสือชำรุด /หนังสือหาย ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.