“พี่พร้อม” มีพจนานุกรมฯ ให้ยืมช่วงสอบ

“พี่พร้อม” มีพจนานุกรมฯ ให้ยืมช่วงสอบ

ใกล้สอบแล้ว นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ยืมพจนานุกรมฯ เพื่อใช้ในการสอบ สามารถหยิบตัวเล่มแล้วนำมากรอกแบบฟอร์มฯ เพื่อยืมออกได้ค่ะ โดยสามารถยืมได้ 1 วัน (ยืมและคืนภายในวันเดียวกัน)

สนใจยืมพจนานุกรมฯ สามารถมาติดต่อขอยืมได้ที่ บริการสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ค่ะ

พิเศษสำหรับช่วงสอบเท่านั้นนะคะ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.