49 habits นิสัยง่าย ๆ ชีวิตโครตดี

49 habits นิสัยง่าย ๆ ชีวิตโครตดี

“มันไม่เกี่ยวหรอกว่าเรามีอะไร แต่อยู่ที่ว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่มีหรือเปล่า” (หน้า 21)

หนังสือที่ชวนให้ผู้อ่านตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ ใกล้ตัว เป็นนิสัยง่าย ๆ ที่จะพาไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น

บรรณานุกรม

นันทพล พงศ์รัตนามาน. (2566). 49 habits นิสัยง่าย ๆ ชีวิตโครตดี. ไอแอมเดอะเบสท์.

เลขหมู่ : RA776.95 น65

โดย : นันทพล พงศ์รัตนามาน

สำนักพิมพ์ : ไอแอมเดอะเบสท์

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.