จักรวาลการเกษียณ

จักรวาลการเกษียณ

“ถ้ารู้สึกว่าชีวิตมันยากก็วางมันลงบ้าง ไม่ต้องจริงจังตลอดเวลาก็ได้” (หน้า 198)

หนังสือที่เล่าให้ผู้อ่านเข้าใจองค์ประกอบและรายละเอียดของการวางแผนเกษียณ ในรูปแบบที่ไม่เหมือนในหนังสือสารคดีวางแผนการเงินทั่วไป โดยถ่ายทอดผ่านตัวละครที่มีเรื่องราวชีวิต เพื่อให้เข้าใจง่ายและไม่ไกลตัวผู้อ่าน พร้อมแนวทางในการวางแผนเกษียณแบบอัดแน่น

บรรณานุกรม

จิตรกร แสงวิสุทธิ์. (2566). จักรวาลการเกษียณ. ซีเอ็ดยูเคชั่น.

เลขหมู่ : HQ1062 จ63

โดย : จิตรกร แสงวิสุทธิ์

สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.