ฟิสิกส์ไขชีวิต

ฟิสิกส์ไขชีวิต

“มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีแนวโน้มจะเชื่อว่า การมีชีวิตเกิดมาเป็นเรื่องที่มีความหมายบางอย่าง และเราจึงถามหาความหมายของการมีชีวิต” (คำนำสำนักพิมพ์)

หนังสือที่เหมาะกับคนที่อยากได้คำตอบ คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ต่อคำถามต่าง ๆ บนรากฐานของตรรกะ ไม่ใช่เรื่องความเชื่อ

บรรณานุกรม

ฮอสเซินเฟตเดอร์, ซาบิเนอ. (2566). ฟิสิกส์ไขชีวิต (บัญชา ธนบุญสมบัติ, ผู้แปล). ซอลท์. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2022)

เลขหมู่ : QC6 ฮ55

โดย : ฮอสเซินเฟตเดอร์, ซาบิเนอ

สำนักพิมพ์ : ซอลท์

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.