ขยะแลกของ by “พี่พร้อม”

ขยะแลกของ by “พี่พร้อม”

🪴🌎 “พี่พร้อม” ชวนน้อง ๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก ด้วยการนำขวดเปล่ามาแลกของกลับไป ไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วหรือขวดพลาสติก มีค่า อย่าทิ้ง!!!

♻️มาช่วยกันลดขยะด้วยการแยกขยะก่อนทิ้ง ด้วยแนวคิด 3R “ลดใช้ (Reduce) นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และรีไซเคิล (Recycle)”

⭕️เงื่อนไข:
– ขวดน้ำ 3 ขวด แลกกระเป๋าผ้าขนาดมินิ 1 ใบ หรือต้นไม้ (เล็ก) 1 ต้น
– ขวดน้ำ 5 ขวด แลกต้นไม้ฟอกอากาศ 1 ต้น
– ขวดน้ำ 20 ขวด แลกไข่ 1 ฟอง

📚นอกจากนี้ “พี่พร้อม” ยังมีมุมความรู้ #GreenCorner รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ได้จัดแสดงหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ปัญหามลภาวะเป็นพิษต่าง ๆ ความรู้เบื้องต้นในการจัดการขยะ ฯลฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หากใครสนใจศึกษาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม สามารถหยิบไปอ่านด้านในอาคารหอสมุดฯ หรือจะยืมกลับไปก็ได้นะคะ

สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้ที่ บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 ด่วน!! ของมีจำนวนจำกัด

#SUSLIB
#GreenCorner
#GreenLibrary
#บริการหอสมุดByพี่พร้อม
#หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ “พี่พร้อม” ได้ที่
Email : sus.ref2011@gmail.com
Facebook Fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
Tel : 081-3272881
Instagram : suslibrary
X : suslibrary
Website : http://www.snc.lib.su.ac.th
Tiktok : snc_lib

**สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

เป้าหมายที่ 12 บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable consumption and production patterns)

เป้าหมายที่ 13 แก้ปัญหาโลกร้อน ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (Take urgent action to combat climate change and its impactsa)

เป้าหมายที่ 17 ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความ ร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development)
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.