อยากอ่านเล่มไหน! บอก “พี่พร้อม”

อยากอ่านเล่มไหน! บอก “พี่พร้อม”

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ทุกภาควิชามาเลือกและเสนอซื้อหนังสือในงานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 16 ชอบเล่มไหน? อยากอ่านอะไร? สามารถเสนอซื้อผ่านแบบฟอร์ม (QR Code) ที่หอสมุดฯ ได้เตรียมไว้ให้กับทางร้านค้าและสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ที่มาออกบูธในงานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2567

***สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์สังกัดคณะวิชาในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เท่านั้น

สนใจหนังสือเล่มไหน หรืออยากให้หอสมุดฯ มีหนังสืออะไร เสนอกันเข้ามาได้เลยนะคะ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.