ทำอย่างไรไม่ให้ตายอย่างโดดเดี่ยว

ทำอย่างไรไม่ให้ตายอย่างโดดเดี่ยว

“ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกค่ะ คุณก็ด้วย” (หน้า 31)

หนังสือที่จะช่วยให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการออกเดต ว่าควรเริ่มต้นเดตตอนไหน อยากเดตกับใคร หรือแม้กระทั่งจะจบความสัมพันธ์อย่างไร ผู้เขียนจะพาไปเปิดโลกทัศน์ด้วยข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือที่สุด

บรรณานุกรม

อูรี, โลแกน. (2566). ทำอย่างไรไม่ให้ตายอย่างโดดเดี่ยว (มันตา คลังบุญครอง, ผู้แปล). ฮาวทู. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2021)

เลขหมู่ : HQ801 อ74

โดย : อูรี, โลแกน

สำนักพิมพ์ : ฮาวทู

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.