ส่งต่อปาฏิหาริย์ผ่านหนังสือ

ส่งต่อปาฏิหาริย์ผ่านหนังสือ

“ชีวิตหมายถึงเวลา ทุกคนล้วนถูกลดทอนชีวิตที่เหลือไปทีละน้อยทุกวินาที” (หน้า 165)

เรื่องราวของ “คนทำหนังสือ” แต่ละคนที่ร้อยเรียงกระบวนการทำหนังสือที่เป็นผลงานชิ้นเยี่ยม หน้ากระดาษที่จะช่วยเปลี่ยนความทุกข์หม่นไปสู่แสงสว่างในตัวเอง

บรรณานุกรม

อากิโอะ, โมริซาวะ. (2566). ส่งต่อปาฏิหาริย์ผ่านหนังสือ (เมธี ธรรมพิภพ, ผู้แปล). Bibli. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2021)

 

เลขหมู่ : PL867.5.K56 ส23

โดย : อากิโอะ, โมริซาวะ

สำนักพิมพ์ : Bibli

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.