วิถีคนปานกลาง

วิถีคนปานกลาง

“ทัศนคติของคนที่ทำงานสำเร็จ ไม่ใช่เสร็จ เป็นทัศนคติที่คนระดับกลาง ๆ ได้งานที่ดีและชนะคนเก่งมานักต่อนัก” (หน้า 33)

รวบรวมปัญญาและประสบการณ์มาแบ่งปันว่า “คนปานกลาง” ควรทำอย่างไรและทำอะไรบ้างในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ เพื่อพาตัวเองไปสู่จุดที่เหนือกว่าคนปานกลางทั่วไป ภูมิใจกับตัวเองได้ และโดดเด่นในวิถีของเรา

บรรณานุกรม

ธนา เธียรอัจฉริยะ. (2566). วิถีคนปานกลาง. คู้บ.

เลขหมู่ : BF637.S4 ธ36

โดย : ธนา เธียรอัจฉริยะ

สำนักพิมพ์ : คู้บ

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.