jan12

มหัศจรรย์แห่งสี

มหัศจรรย์แห่งสี

“สีร้อนกับสีเย็น เราอาจตัดสินได้อย่างไม่ลังเลว่าสีแดงและสีเหลืองเป็นสีร้อน ส่วนสีเขียวกับสีน้ำเงินเป็นสีเย็น แต่การแบ่งเช่นนี้เพิ่งเป็นที่ยอมรับกันตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 มีหลักฐานว่าในยุคกลางถือว่าสีน้ำเงินเป็นสีร้อน และถึงขั้นเป็นสีร้อนที่สุดด้วยซ้ำ” (หน้า 37)

ในชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยสีสัน สีคือสิ่งที่เคลือบอยู่บนเปลือกนอกของสรรพสิ่ง ช่วยชูเชิดให้วัตถุหรือผู้คนเกิดความเฉิดฉายผ่านสีที่เลือกใช้ พร้อมไปกับช่วยสะท้อนความนัย แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ มากมาย

บรรณานุกรม

เซนต์แคลร์, แคสเซีย. (2566). มหัศจรรย์แห่งสี (พลอยแสง เอกญาติ, ผู้แปล). Openbooks. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2016)

 

เลขหมู่ : BF789.C7 ซ73

โดย : เซนต์แคลร์, แคสเซีย

สำนักพิมพ์ : Openbooks

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.