วันนี้อาจมีรสเผ็ดเล็กน้อย

วันนี้อาจมีรสเผ็ดเล็กน้อย

“คนเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนและแปลกประหลาด แม้จะใช้วัตถุดิบเดียวกัน ทำขั้นตอนเดียวกัน แต่ก็กลายเป็นอาหารที่แตกต่างกันได้เพราะจิตใจ” (หน้า 39)

บันทึกของชายผู้เปลี่ยนความเคยชินทั้งชีวิตของตนทำอาหารให้ภรรยาที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งตามที่เธอขอร้อง ทั้งที่เมนูเดียวที่เขาทำได้ในเวลานั้นคือต้มรามมย็อน ท่ามกลางความผันผวนของชีวิตในแต่ละวัน สิ่งเดียวที่เหมือนเดิมก็คือ เขายังทำอาหารต่อไปอย่างใจเย็น และพยายามเก็บเกี่ยวความปีติยินดีที่ผ่านเข้ามา แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อหล่อเลี้ยงหัวใจสำหรับวันต่อไป

บรรณานุกรม

คัง, ชังแร. (2566). วันนี้อาจมีรสเผ็ดเล็กน้อย (มินตรา อินทรารัตน์, ผู้แปล). บิบลิโอ. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2018)

เลขหมู่ : PL992.38.C42 ว63

โดย : คัง, ชังแร

สำนักพิมพ์ : บิบลิโอ

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.