คุยกับประภาส

คุยกับประภาส

“ความช่างสงสัยทำให้มนุษย์ต้องหาคำตอบ แล้ววิวัฒนาการของทุกสรรพสิ่งก็เริ่มต้น” (คำนำสำนักพิมพ์)

หนังสือชุดคุยกับประพาส เป็นชุดที่ได้รวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มาเรียงร้อยในรูปแบบอ่านง่าย ผลงานเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นมุมมอง ความคิด และตัวตนของ “ประภาส ชลศรานนท์”

บรรณานุกรม

ประภาส ชลศรานนท์. (2562). คุยกับประภาส. นานมีบุ๊คส์.

เลขหมู่ : AC159.ป38 ค75 ล.1

โดย : ประภาส ชลศรานนท์

สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์

พิมพ์ปี : 2562

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.