ประวัติย่อของดาวโลก

ประวัติย่อของดาวโลก

“ไม่มีสิ่งใดจะเล่น ‘เกมยาว’ เก่งเท่าแผ่นดิน” (คำนำสำนักพิมพ์)

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นความพยายามที่จะเข้าใจ เป็นคำเชิญชวนให้หันมาเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์อันยาวนานที่นำพาดาวเคราะห์ของเรามาสู่ปัจจุบัน เป็นการกระตุ้นและชักชวนให้มองเห็นว่ากิจกรรมของมนุษย์กำลังเปลี่ยนแปลงโลกอายุสี่พันล้านปีใบนี้อย่างไร และเป็นการท้าทายให้เราลงมือทำอะไรสักอย่างเสียที

บรรณานุกรม

นอลล์, แอนดรูว์ เอช.. (2556). ประวัติย่อของดาวโลก(เขมลักษณ์ ดีประวัติ, ผู้แปล). โซเฟีย. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2021)

เลขหมู่ : QB631.2 น54

โดย : นอลล์, แอนดรูว์ เอช

สำนักพิมพ์ : โซเฟีย

พิมพ์ปี : 2556

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.