รอบโลกรัฐธรรมนูญ

รอบโลกรัฐธรรมนูญ

“การมีส่วนร่วมของประชาชนที่สูงที่สุด เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐธรรมนูญ และด้วยความชอบธรรมนี้เองที่ทำให้รัฐธรรมนูญมีอายุยืนยาว” (หน้า328)

รอบโลกรัฐธรรมนูญ เสนอบทความเปรียบเทียบการออกแบบรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะเด่นเจตนารมณ์ หลักการ และประวัติศาสตร์ บริบททางการเมืองของต่างประเทศ

บรรณานุกรม

สถาบันพระปกเกล้า. (2564). รอบโลกรัฐธรรมนูญ. สถาบันพระปกเกล้า.

เลขหมู่ : K3165 ร53

โดย : สถาบันพระปกเกล้า

สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า

พิมพ์ปี : 2564

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.