ทูร์เคีย : ผู้คน มนต์เมือง และเรื่องเล่า

ทูร์เคีย : ผู้คน มนต์เมือง และเรื่องเล่า

“สุนทรียะของศาสตร์แต่ละแขนงไม่ได้เกิดจากขนาดหรือเวลา แต่เพราะวิถี จังหวะก้าว และความสงบสุขที่เราค้นจากงานนั้นต่างหาก ที่ได้หล่อหลอมและสร้างตัวตนของเรา” (หน้า 162)

ถ่ายถอดความหลากหลายของสังคมตุรกี โดยเฉพาะในปี 2022 ทั้งเรื่องของผู้คน สังคม ศาสนา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การกีฬา การสัญจร การเดินทาง การขนส่ง สถาบันการศึกษา แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรมการจิบชา กาแฟ รวมทั้งการสูบบุหรี่ การดื่มเหล้าให้เห็นอย่างเปิดเผย รวมทั้งวัฒนธรรมแปลกหน้าอีกมากมาย ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ ไม่เคยรับรู้ และไม่เคยเข้าใจมาก่อน

บรรณานุกรม

อับดุรเราะฮมาน มูเก็ม. (2566). ทูร์เคีย : ผู้คน มนต์เมือง และเรื่องเล่า. ปาตานี ฟอรั่ม.

เลขหมู่ : DR429.4 อ63

โดย : อับดุรเราะฮมาน มูเก็ม

สำนักพิมพ์ : ปาตานี ฟอรั่ม

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.