แจ้งผู้ใช้บริการทุกท่าน

แจ้งผู้ใช้บริการทุกท่าน

ขณะนี้มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว หากสามารถใช้งานได้เป็นปกติจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ระหว่างนี้สามารถใช้งานวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ (ชั่วคราว) ที่เว็บไซต์
1. คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระบบ DSpace (http://old.graduate.su.ac.th/dspace หรือ http://202.44.135.157/dspace) ข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558

2. ฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection: TDC (https://tdc.thailis.or.th/tdc/) ข้อมูลวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือวิธีการสืบค้นข้อมูลโดยละเอียด สามารถติดต่อ “พี่พร้อม” ได้เลยค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.