ประวัติศาสตร์โลกฉบับออกซฟอร์ด

ประวัติศาสตร์โลกฉบับออกซฟอร์ด

“มนุษย์มีลักษณะหนึ่งที่โดดเด่นมากไม่ว่าจากมุมมองใด สิ่งที่เราต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นทั้งหมดคือ วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดหย่อนอย่างน่าใจหายใจคว่ำ” (หน้า 19)

การรวมตัวกันของนักประวัติศาสตร์ระดับโลกมากมาย โดยมี เฟลิเป้ เฟอร์นานเดช-อาร์เมสโต เป็นหัวเรือนำทางในการเล่าเรื่องราวของมนุษยชาติกว่า 200,000 ปี ตั้งแต่จุดกำเนิดของเผ่าพันธุ์โฮโม เซเปียนส์ ไปจนถึงศตวรรษที่ 21 พัฒนาการและการเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กรณีข้อพิพาทและความร่วมมือทางการเมือง การสืบทอดอำนาจของรัฐและจักรวรรดิต่าง ๆ

 

บรรณานุกรม

เฟอร์นานเดซ-อาร์เมสโต, เฟลิเป้. (2566). ประวัติศาสตร์โลกฉบับออกซฟอร์ด(นำชัย ชีววิวรรธน์, ธวัชชัย ดุลยสุจริต, นวรัตน์ ธาระวานิช, ผู้แปล). ยิปซี.

เลขหมู่ : D21.1 ฟ74

โดย : เฟลิเป้ เฟอร์นานเดซ-อาร์เมสโต

สำนักพิมพ์ : ยิปซี

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.